REGULAMIN MUZEUM POLSKICH ROWERÓW W RADOMIU

1. Muzeum jest podległe Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu
przy ul. Narutowicza 9.
 

2. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu odbywa się w ustalonych godzinach:

Poniedziałek      Nieczynne
Wtorek*               09:00 – 17:00
Środa*                  09:00 – 17:00
Czwartek*            09:00 – 17:00
Piątek*                 09:00 – 17:00
Sobota*                09:00 – 17:00
Niedziela*           09:00 – 17:00
*Wejście na wystawę Muzeum możliwe jest najpóźniej 30 minut przed zamknięciem

3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.muzeumrowerow.radom.pl.

4. Muzeum dopuszcza zmianę godzin otwarcia Muzeum. Informacja ta zostanie podana na stronie www.muzeumrowerów.radom.pl lub na FaceBook

5. W przypadku uczestnictwa Muzeum w wystawach plenerowych Muzeum może zostać zamknięte na czas uczestnictwa.

6. Muzeum jest nieczynne w każdy poniedziałek oraz w święta: 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 24-26 i 31 grudnia oraz w święta Wielkanocne i Boże Ciało.

7. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.

8. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.

9. Aktualny cennik zakupu biletów jest dostępny w kasie Muzeum lub na stronie www.muzeumrowerów.radom.pl.

10. Kasa biletowa przyjmuje płatność tylko w gotówce w polskich złotych.

11. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względu na ograniczenia liczby zwiedzających jednocześnie wystawę.

12. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

13. W ramach oferty Muzeum organizuje lub bierze udział w wydarzeniach bezpłatnych. Informacje o w/w wydarzeniach będą dostępne na stronie internetowej Muzeum www.muzeumrowerow.radom.pl lub na FaceBook.

14. Faktury VAT za bilety wstępu do Muzeum wystawiane są na podstawie pargonu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. Narutowicza 9.

15. Wejścia grupowe należy rezerwować telefonicznie pod numerem 505-812-973 lub pisemnie na adres email: muzeumrowerow@mosir.radom.pl.

16. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.

17. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

18. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

19. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócających porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

20. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

• wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
• palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
• spożywania artykułów spożywczych i napojów,
• wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

21. Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9,
26-600 Radom
lub przesyłać na adres mailowy: mosir@mosir.radom.pl