Cennik Muzeum Rowerów Polskich w Radomiu

Bilet normalny  – 4 zł/osoba
Bilet ulgowy* – 2 zł/osoba
Bilet grupowy** – 2 zł/osoba (od 10 do 25 osób)
Usługa przewodnika*** – 5 zł

Dzieci do 6 roku życia wstęp wolny.

*Uprawnienie do biletu ulgowego:
– dzieci powyżej  6 roku życia ,
– uczniowie szkół (po okazaniu z ważnej legitymacji),
– studenci do 26 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji),
– emeryci i renciści ( po okazaniu ważnej  legitymacji),
– osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem (po okazaniu ważnej legitymacji),
– Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu ( po okazaniu ważnej legitymacji),
– Karta Rodzina Plus, Karta Seniora (po okazaniu karty wraz z dowodem tożsamości),

** wejście grupowe musi  być zgłoszone i potwierdzone co najmniej jeden dzień wcześniej,

***usługa dla indywidualnych zwiedzających dobrowolna, natomiast dla grup zorganizowanych jednorazowa obowiązkowa opłata od całej grupy.

Informacje dodatkowe:
– Przy zakupie biletu grupowego opiekun grupy ma wstęp wolny.

Czas zwiedzania z przewodnikiem około 40 minut